O NAS

 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF powstało na gruncie wieloletniego doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką, psychoterapią, socjoterapią i szkoleniami. Współpracujemy z profesjonalistami o wysokich standardach pracy. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, psychoprofilaktycy, pedagodzy, psychoterapeuci, socjoterapeuci i trenerzy.

Zarząd

Marcin Mołoń: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamiczneji Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca projektów rozwojowych i programów profilaktycznych. W ostatnich 10 latach przeprowadził kilkadziesiąt programów (m.in. „Profilaktyka tańsza od leczenia”, „Czytaj nie klikaj!”) opartych o profilaktykę alternatyw - programy skoncentrowane na rozwoju pasji i umiejętności psychospołecznych. Programy te zostały zauważone i docenione m in. Przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundację PZU.

Tomasz Kobylański: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca i realizator projektów rządowych dotyczących rozwoju pasji (m.in „Gry planszowe megarozwojowe”, „KO-MIKS”). Pracuje w oparciu o nowoczesne techniki coachingu edukacyjnego, w których najważniejsze są cel i droga do realizacji. Działania jakie realizuje wspiera m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja PZU.

Zespół

mgr Agnieszka Lorentz: psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie pomagania osobom z różnymi trudnościami zdobywała w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, w czasie stażu klinicznego w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w pozarządowych projektach skierowanych do dzieci ulicy na Ukrainie i w Azerbejdżanie. Od wielu lat pomaga osobom w kryzysach w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych, m. in.  „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” PIE, „Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie”, „Terapia poznawczo-behawioralna PTSD i ASD”, „Racjonalna Terapia Zachowania” – stopień I  i II, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest trenerem Wideotreningu Komunikacji, Certyfikat Trenera metody Video Interaction Training numer VIT-29. Prowadzi poradnictwo i terapię rodzinną, psychoterapię dla dzieci i osób dorosłych, od 24 lat pracuje w zawodzie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP, pracuje pod stałą superwizją.

Sprawdzony i dobry psycholog Rzeszów, zapraszamy na wizytę.
mgr Katarzyna Podgórna: psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Ukończyła Studium dla psychologów „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” przy Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła „Racjonalną terapię zachowania” (RTZ) wg. Maultsby’ego – I stopień w Centrum Psychoterapeutyczno-doradczym „Genogram” w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach k. Warszawy. Ukończyła Studia podyplomowe na kierunku „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie nabywając uprawnień zawodowych psychologa – psychoonkologa. Pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Onkologii prowadząc diagnostykę psychologiczną, pomoc terapeutyczną, interwencję kryzysową, psychoedukację osób chorujących onkologicznie i ich bliskich. Równolegle przez kilka ostatnich lat współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zajmując się pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Jan Gosztyła: psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent psychologii i podyplomowego studium terapii uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zwłaszcza w zakresie uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN w Rzeszowie, Poradni Leczenia Uzależnień przy Centrum Medycznym w Łańcucie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją.

mgr Jakub Litwin: psycholog, psychoterapeuta, socjolog

Magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Wcześniej sprawował funkcję Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, zdobywał również doświadczenie jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku MOPS w Rzeszowie, psychoterapeuta w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie, kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończył czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończył także dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM), cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” (Stowarzyszenie SIEMACHA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

mgr Joanna Graboń: peadagog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika o specjalności psychoprofilaktyka społeczna, ukończyła zaawansowany kurs Terapii Rodzin w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Instytut Zdrowia w Warszawie, oraz wiele innych szkoleń z zakresu diagnozy i wsparcia rodziny. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną w kryzysie i przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowanym w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Odbyła staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. Posiada doświadczenie w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii małżeńskiej i rodzinnej. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.

mgr Małgorzata Grabek: pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Magdalena Dec: pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Natalia Złotek: psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej i studium pedagogicznego Uniwersytetu SWPS. Uczestniczy w specjalistycznym szkoleniu w zakresie terapii par oraz czteroletnim szkoleniu w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Szkolenie to jest zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, a także w Zakładzie Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Pełniła również dyżury w telefonie zaufania 116123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Udziela pomocy psychologicznej, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych, a także terapię małżeństw i par. Pracuje głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne, jednak korzysta także z dorobku innych podejść.

Sprawdzony i dobry psycholog Rzeszów, zapraszamy na wizytę.
mgr Agnieszka Wychowaniec: psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim, ukończyła studia podyplomowe " Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie" SWPS w Katowicach, kwalifikacyjny kurs pedagogiczny oraz całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie "Szkolenie systemowo - psychodynamiczne, podejście zintegrowane", obecnie w procesie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadząc terapie indywidualne oraz grupy socjoterapeutyczne i specjalistyczne, w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, gdzie prowadziła terapie indywidualne, terapie rodzin i par oraz pełniła funkcję kierownika oddziału. Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją prace poddaje regularnej superwizji.

mgr Katarzyna Cieplak: pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Nauki o Rodzinie o specjalności Poradnictwo Rodzinne i Mediacje Rodzinne oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, w trakcie czteroletniego całościowego kursu Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pozwalający na całościowe diagnozowanie problemu zarówno jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowujący do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Ukończyła wiele innych szkoleń z zakresu wsparcia rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną w kryzysie i z osobami przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze. Posiada doświadczenie w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych jak i terapii małżeńskiej. Od 9 lat pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, sprawcami przemocy, dorosłymi wychowankami Domów Dziecka oraz rodzinami zastępczymi. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Od 2017 roku członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeszowie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadząca szkolenia dla rzeszowskiej kadry medycznej z zakresu procedury „Niebieska Karta”. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.

mgr Marika Malisiewicz: psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia wspierania jakości życia. W trakcie studiów realizowała moduł Psychologia Społeczna i Kulturowa. Jest certyfikowanym asystentem terapeuty w problemach seksualnych. Certyfikowany trener VCC. Obecnie uczestniczy w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Fundacji Fuga Mundi w Lublinie oraz na Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie. Zajmowała się także przygotowywaniem oraz prowadzeniem grupowych Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Titum. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla dorosłych oraz konsultacje psychologiczne.

mgr Katarzyna Mazerant: psycholog
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, specjalność psychologia kliniczna; oraz grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W trakcie studiów realizowała także moduł z zakresu psychologii sądowej. Praktyki zawodowe odbyła na oddziale ogólnym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Ponadto zajmowała się sztuką zaangażowaną społecznie, prowadząc projekty animacyjne wśród osób dotkniętych wykluczeniem. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne.
mgr Marta Rejman: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności psychologia kliniczna. Posiada dyplom ukończenia całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od kilkunastu lat związana z Klinicznym Oddziałem Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Łańcucie oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Aktualnie, w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod regularną superwizją.
mgr Jowita Wajgiel: psychoterapeuta
Psychoterapeuta, w trakcie czteroletniego całościowego kursu „Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła „Studium Terapii Rodzin” prowadzone przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Ponadto ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, aktualnie w trakcie certyfikacji w ramach „Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy rodzinom z trudnościami, problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy domowej zdobyte w ramach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tym w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzeszowie. Jest przedstawicielem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym bierze czynny udział. W ramach pracy, zajmuje się min. diagnozą sytuacji osób i rodzin, w których występuje podejrzenie zjawiska przemocy. Ukończyła cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” prowadzone przez Stowarzyszenie Siemacha. Brała udział w wielu konferencjach m.in. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Wsparcie relacji rodzin – dziecko w oparciu o koncepcje mentalizacji”, „Dziecko ofiarą przemocy psychicznej”, „Ratujmy więzi rodzinne”. Brała udział w wielu szkoleniach m.in. „Psychorysunek w pracy terapeutycznej”, „Adolescencja – co jest normą a co patologią”, „Pomoc psychologiczna w ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka”. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematowi psychoterapii rodzin, par i pacjentów indywidualnych. Prowadzi szkolenia z problematyki przemocy w rodzinie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Marta Fulara-Hudzik: psychoterapeuta, trener, coach relacji
Psychoterapeutka, w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest certyfikowanym coachem ICI (International Association of Coaching Institutes) ze specjalizacją w coachingu relacji. Ukończyła Akademię Pozytywnej Terapii Kryzysu w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej w połączeniu z coachingiem. Jest trenerem z zakresu kompetencji społecznych. Prowadzi warsztaty dla rodziców. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla małżeństw i par. Jest uczestnikiem Szkoły Terapii Par prowadzonej przez Instytut Gestalt w Krakowie. Specjalizuje się w psychoterapii par, psychoterapii indywidualnej dorosłych oraz młodych dorosłych. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją.
mgr Karolina Pondo, psycholog
Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność: neuropsychologia i neurokognitywistyka; oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Ukończyła również certyfikowany kurs trenera TUS I i II stopnia. W trakcie studiów realizowała moduły z zakresu marketingu i neuromarketingu oraz z psychodietetyki. w trakcie studiów była wolontariuszką Uniwersytetu Dzieci w Krakowie oraz wolontariuszką kampanii społecznej „Mind the Mind”, której celem jest destygmatyzacja osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne i konsultacje psychologiczne.
mgr Edyta Popowicz: psychoterapeuta
Psychoterapeutka, w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt, będącego członkiem w Europejskim Towarzystwie Terapii Gestalt - European Association of Gestalt Therapy (EAGT). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale filologii angielskiej, Certyfikowany coach ICI (International Association of Coaching Institutes). Pracę z klientami prowadzi w oparciu o Kodeks Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, a także poddaje opiece merytorycznej certyfikowanych superwizorów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w języku polskim i angielskim."
mgr Małgorzata Kula: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowy kurs pedagogiczny. Jest dyplomowaną psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Krakowskiem Centrum Psychodynamiczym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, obecnie w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu, pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Źródło w Lublinie. Pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Aktualnie w trakcie kursu specjalizacyjnego Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym prowadząc terapię osób dorosłych i młodzieży pod stałą superwizją.
Skip to content