O NAS

 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF powstało na gruncie wieloletniego doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką, psychoterapią, socjoterapią i szkoleniami. Współpracujemy z profesjonalistami o wysokich standardach pracy. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, psychoprofilaktycy, pedagodzy, psychoterapeuci, socjoterapeuci i trenerzy.

Zarząd

Marcin Mołoń: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamiczneji Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca projektów rozwojowych i programów profilaktycznych. W ostatnich 10 latach przeprowadził kilkadziesiąt programów (m.in. „Profilaktyka tańsza od leczenia”, „Czytaj nie klikaj!”) opartych o profilaktykę alternatyw - programy skoncentrowane na rozwoju pasji i umiejętności psychospołecznych. Programy te zostały zauważone i docenione m in. Przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundację PZU.

Tomasz Kobylański: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca i realizator projektów rządowych dotyczących rozwoju pasji (m.in „Gry planszowe megarozwojowe”, „KO-MIKS”). Pracuje w oparciu o nowoczesne techniki coachingu edukacyjnego, w których najważniejsze są cel i droga do realizacji. Działania jakie realizuje wspiera m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja PZU.

Zespół

mgr Jan Gosztyła: psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent psychologii i podyplomowego studium terapii uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zwłaszcza w zakresie uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN w Rzeszowie, Poradni Leczenia Uzależnień przy Centrum Medycznym w Łańcucie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją.

mgr Jakub Litwin: psycholog, psychoterapeuta, socjolog

Magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Wcześniej sprawował funkcję Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, zdobywał również doświadczenie jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku MOPS w Rzeszowie, psychoterapeuta w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie, kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończył czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończył także dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM), cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” (Stowarzyszenie SIEMACHA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

mgr Małgorzata Grabek: pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Magdalena Dec: pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Katarzyna Cieplak-Litwin: pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Nauki o Rodzinie o specjalności Poradnictwo Rodzinne i Mediacje Rodzinne oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyła czteroletni, całościowy kursu Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pozwalający na całościowe diagnozowanie problemu zarówno jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowujący do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Ukończyła wiele innych szkoleń z zakresu wsparcia rodziny i osób indywidualnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną w kryzysie i z osobami przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych jak i terapii małżeńskiej. Przez 10 lat pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, sprawcami przemocy, dorosłymi wychowankami Domów Dziecka oraz rodzinami zastępczymi. Prowadzi szkolenia pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników policji oraz pracowników ochrony zdrowia. Prowadzi wykłady dla kobiet dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przez przemocą. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.

mgr Marika Malisiewicz: psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia wspierania jakości życia. W trakcie studiów realizowała moduł Psychologia Społeczna i Kulturowa. Jest certyfikowanym asystentem terapeuty w problemach seksualnych. Certyfikowany trener VCC. Obecnie uczestniczy w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Fundacji Fuga Mundi w Lublinie oraz na Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie. Zajmowała się także przygotowywaniem oraz prowadzeniem grupowych Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Titum. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla dorosłych oraz konsultacje psychologiczne.

mgr Katarzyna Mazerant- psycholog, terapeutka TSR w procesie certyfikacji
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, I i II stopień szkolenia TSR w Centrum PSR / SFA Center Poland, a obecnie kontynuuje ścieżkę certyfikacyjną w tym podejściu w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracuje w różnych kontekstach terapeutycznych i rozwojowych, głównie w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię osób dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale ogólnym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracuje w obszarze: kryzysów życiowych, objawów depresji, lęku, doświadczania zjawisk przemocy, zarządzania stresem, pomaga w umacnianiu poczucia własnej wartości i sprawczości; wspiera w obszarze zmiany i rozwoju własnym.
mgr Marta Rejman: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności psychologia kliniczna. Posiada dyplom ukończenia całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od kilkunastu lat związana z Klinicznym Oddziałem Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Łańcucie oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Aktualnie, w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod regularną superwizją.
mgr Jowita Wajgiel: psychoterapeuta
Psychoterapeuta, w trakcie czteroletniego całościowego kursu „Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła „Studium Terapii Rodzin” prowadzone przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Ponadto ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, aktualnie w trakcie certyfikacji w ramach „Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy rodzinom z trudnościami, problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy domowej zdobyte w ramach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tym w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzeszowie. Jest przedstawicielem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym bierze czynny udział. W ramach pracy, zajmuje się min. diagnozą sytuacji osób i rodzin, w których występuje podejrzenie zjawiska przemocy. Ukończyła cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” prowadzone przez Stowarzyszenie Siemacha. Brała udział w wielu konferencjach m.in. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Wsparcie relacji rodzin – dziecko w oparciu o koncepcje mentalizacji”, „Dziecko ofiarą przemocy psychicznej”, „Ratujmy więzi rodzinne”. Brała udział w wielu szkoleniach m.in. „Psychorysunek w pracy terapeutycznej”, „Adolescencja – co jest normą a co patologią”, „Pomoc psychologiczna w ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka”. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematowi psychoterapii rodzin, par i pacjentów indywidualnych. Prowadzi szkolenia z problematyki przemocy w rodzinie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Karolina Pondo, psycholog
Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność: neuropsychologia i neurokognitywistyka; oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Ukończyła również certyfikowany kurs trenera TUS I i II stopnia. W trakcie studiów realizowała moduły z zakresu marketingu i neuromarketingu oraz z psychodietetyki. w trakcie studiów była wolontariuszką Uniwersytetu Dzieci w Krakowie oraz wolontariuszką kampanii społecznej „Mind the Mind”, której celem jest destygmatyzacja osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne i konsultacje psychologiczne.
mgr Małgorzata Kula: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowy kurs pedagogiczny. Jest dyplomowaną psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Krakowskiem Centrum Psychodynamiczym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, obecnie w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu, pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Źródło w Lublinie. Pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Aktualnie w trakcie kursu specjalizacyjnego Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym prowadząc terapię osób dorosłych i młodzieży pod stałą superwizją.
dr Iryna Yurchenko - psycholog, terapeuta, arteterapeuta
Absolwentka psychologii Przykarpackiego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka na wydziale filozoficznym. Uzyskała tytuł doktor nauk psychologicznych, w specjalności Psychologia pedagogiczna i psychologia wieku. Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną skoncentrowaną wokół zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Autorka książek w temacie wsparcia psychologicznego i kompetencji psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców. Pracuje w nurcie pozytywnej psychologii prof. Nossrata Peseschkina. Pracowała jako psycholog w ośrodku wychowawczym, gdzie prowadziła badania dotyczące młodych rodzin. Publikowała artykuły na międzynarodowych koferencjach naukowych na temat: Kształtowanie kompetencjj psychologicznych rodziców, wpływ wychowania na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pracowała jako psycholog w Ośrodku Opieki Społecznej dla Rodzin Dzieci i Młodzieży – prowadzenie terapii psychologicznej, diagnoza dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wykładowca psychologii w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym imienia Wasyla Stefanyka. W Polsce pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr1 w Rzeszowie. W Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SELF s.c. prowadzi terapię psychologiczna dla dzieci i dorosłych, a także autoterapię dla dzieci i dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawne intelektualnie, zespoł Aspergera, autyzm dziecięcy (wczesnodziecięcy)) z Ukrainy.
Skip to content