PROJEKTY

 

Każdy człowiek zmaga się z przeróżnymi trudnościami. Niektóre udaje się z sukcesem pokonać, a inne zdają się być ponad siły. Pozwól sobie pomóc jeśli przeżywasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić.
Psychoterapia wyraźnie różni się od farmakologicznych i innych biologicznych sposobów leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako "psychologiczne". Należą do nich przede wszystkim rozmowa i refleksja z analizą sytuacji życiowej oraz znaczenia emocji i stosowanych sposobów radzenia sobie z problemami. Specjaliści Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF prowadzą psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym gestalt oraz systemowym.

13 kwietnia 2022

Projekt ,, AKTYWNA I NIEZALEŻNA- Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet”

Tytuł projektu: ,, AKTYWNA I NIEZALEŻNA- Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet” Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek […]
7 lutego 2022

Projekt „E-kompetencje na start!”

Tytuł projektu: E-kompetencje na start! Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: […]
2 kwietnia 2021

Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ […]
24 lutego 2021

Uzależnienia behiawioralne

Komputery i telefony dają nieograniczony dostęp do sieci internetowej, pozwalający dorosłym, młodzieży, a także dzieciom, na korzystanie z Internetu niemalże wszędzie. Świat wirtualny, w którym media […]
23 września 2020

Szkolenia – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF zaprasza do udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.
4 sierpnia 2020

Lepsza przyszłość

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do młodych mieszkańców województwa mazowieckiego- subregionu radomskiego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia wśród osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion radomski będących osobami pracującymi (ubogimi, zatrudnionymi na umowy cywilno- prawne lub krótkoterminowe) lub bezrobotnymi imigrantami. Okres realizacji to 01.10.2019-31.10.2020. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i formach wsparcia kliknij w odnośnik.
29 lipca 2020

AKTYWNI 30+

Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu obejmiemy 60 mieszkańców województwa łódzkiego – bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz staże i pośrednictwo pracy) oraz atrakcyjne wsparcie towarzyszące. Zapoznaj się ze szczegółami projektu tutaj. Projekt ruszył w styczniu 2020 roku.

Zaufali nam:

 • Business Navigator logo
 • B4 Stworzarzyszenie logo
 • BC Gruba Doradcza logo
 • Cras logo
 • Gmina Kolbuszowa logo
 • Gmina leżajsk logo
 • Gmina Lubaczow logo
 • Gmina sokołów
 • Gmina Tyczyn logo
 • Gmina Ulanów
 • Gops Galeszyce logo
 • Gops Pacanów logo
 • Gops Rybczewice logo
 • Inspekcja sanitarna logo
 • Jagielończyk logo
 • Kuratorium Rzeszów logo
 • Opr Tarnobrzeg logo
 • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
 • Prcreation logo
 • Starostwo Łańcut logo
 • Szkoła Łańcut logo
 • Szkoła Jedlicz logo
 • Tarnobrzeg herb
 • Urząd miasta Łańcut herb
 • WSB logo
 • Mateja Bela Uniwersytet
Skip to content