CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

 

Każdy człowiek zmaga się z przeróżnymi trudnościami. Niektóre udaje się z sukcesem pokonać, a inne zdają się być ponad siły. Pozwól sobie pomóc jeśli przeżywasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić.
Psychoterapia wyraźnie różni się od farmakologicznych i innych biologicznych sposobów leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako "psychologiczne". Należą do nich przede wszystkim rozmowa i refleksja z analizą sytuacji życiowej oraz znaczenia emocji i stosowanych sposobów radzenia sobie z problemami. Specjaliści Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF prowadzą psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym gestalt oraz systemowym.

Oferta

Terapia indywidualna dorosłych 130 zł/50 min
Terapia online 150 zł/50 min
Zakres usług psychoterapii osób dorosłych:
 • trudności w relacjach
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół stresu pourazowego
 • depresja
 • zaburzenia somatyczne
 • schizofrenia i zaburzenia urojeniowe (paranoiczne)
 • nadużywanie i uzależnienie od alkoholu
 • nadużywanie leków
 • współuzależnienie
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • zaburzenia osobowości
 • agresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby, pracą, wypadkiem, rozwodem itp.
Terapia indywidualna dzieci i młodzieży130 zł/50 min

Pomoc psychologa dziecięcego dotyczy dzieci w każdym wieku. W ten proces często włączeni są rodzice lub opiekunowie. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie psychoterapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności ustalany jest plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz problemu proponowana jest psychoterapia indywidualna wsparta konsultacjami rodzinnymi, terapia rodzin, psychoedukacja dla rodziców lub grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zakres usług wsparcia terapeutycznego dzieci i młodzieży:
 • zaburzenia zachowania, emocjonalne, lękowe
 • trudności w nauce
 • dysharmonia rozwoju
 • problemy z nawiązywaniu relacji
 • samoocena
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • dysleksja, dysortografia, dysgrafia
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • agresja
 • depresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby itp.
 • zespół stresu pourazowego
Diagnoza dorosłych 150 zł
Diagnoza psychologiczna osoby dorosłej obejmuje:
 • badanie funkcji poznawczych (inteligencji)
 • trudności emocjonalne i społeczne
 • zaburzenia zachowania
 • zainteresowania i predyspozycje zawodowe
Diagnoza dzieci/młodzieży 150 zł
Diagnoza psychologiczna jest prowadzona w oparciu o rozmowę z rodziną i dzieckiem oraz narzędzia testowe i kwestionariuszowe. Niekiedy potrzebne jest wykonanie badań przez lekarzy różnych specjalności. Po postawieniu diagnozy zapada decyzja o metodach leczenia. Zdarza się, że jest to psychoterapia wspomagana leczeniem farmakologicznym.
Diagnoza obejmuje:
 • funkcjonowanie poznawcze (skala inteligencji)
 • sfera emocjonalna
 • badanie w kierunku organicznych uszkodzeń mózgu
 • lateralizacja
Badanie przeprowadzane jest w trakcie kilku spotkań z psychologiem.
Terapia par i małżeństw 180 zł/60 min
- prowadzona przez dwóch psychoterapeutów 250 zł/60 min
Psychoterapia par koncentruje się na kryzysie w związku, który może być spowodowany różnymi czynnikami. Przy pomocy psychoterapeuty partnerzy spotykają się neutralnym gruncie, gdzie każda ze stron ma szansę wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć drugiej osoby. Na ogół pierwsza konsultacja ma charakter diagnostyczny i wyjaśniający. Wówczas ustala się cele i charakter terapii.
Kluczowe cele terapii par:
 • pomoc w osiągnięciu zrozumienia
 • rozwiązanie problemów
 • zaspokojenie potrzeb własnych i partnera
 • możliwość indywidualnego rozwoju każdego z partnerów
Terapia rodzinna/systemowa 180 zł/60 min
- prowadzona przez dwóch psychoterapeutów 250 zł/60 min
W terapii rodzinnej, jak sama nazwa wskazuje, udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego.
Celem psychoterapii rodzinnej może być poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami czy komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem. Psychoterapia rodzin obejmuje takie trudności jak:
 • konflikty w rodzinie
 • kłopoty wychowawcze
 • strata, np. śmierć lub kalectwo jednego z członków rodziny
 • sytuacje kryzysowe, np. rozwód lub separacja
 • choroba somatyczna lub psychiczna
 • zaburzenia któregoś z członków rodziny
 • trudności z dziećmi, m.in. zaburzenia jedzenia, problemy w szkole, moczenie nocne, zaburzenia emocjonalne i zachowania
Terapia grupowa (6-8 os.) 100 zł za os./75 min
Psychoterapia grupowa to okazja do uzyskania wsparcia i zrozumienia od osób, które przeżywają podobne trudności oraz do wzięcia odpowiedzialności za siebie. Taka forma psychoterapii niesie ze sobą wiele możliwości dla jej uczestników, zarówno dla poszczególnej osoby, jak i grupy jako całości.
Członkowie grupy terapeutycznej przychodzą z konkretnymi, własnymi problemami. Każdy ma swoje specyficzne doświadczenia, własną historię oraz środowisko, w którym funkcjonuje i sytuację życiową. Warunki otwartej i swobodnej komunikacji na grupie terapeutycznej pomagają dokonać zmiany w wybranych obszarach.
Psychoterapia grupowa jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną specjalistę (psychoterapeuta, psycholog), który znajduje się pod stałą superwizją.
Terapia grupowa dzieci/100 zł za os./75 min
młodzieży/studentów (6-8 os.)
Psychoterapia grupowa dla dzieci, młodzieży czy studentów to możliwość spotkania z osobami, które przeżywają podobne trudności. Taka forma psychoterapii pomaga uzyskać poczucie zrozumienia i wsparcia oraz budowanie motywacji do pracy. Daje także możliwość budowania relacji nie tylko z terapeutą, ale też z innymi ludźmi. Wpływa to korzystnie na proces zmiany.
Psychoterapia grupowa jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną specjalistę (psychoterapeuta, psycholog), który znajduje się pod stałą superwizją.
Zakres usług wsparcia w ramach terapii grupowej:
 • zaburzenia zachowania, emocjonalne, lękowe
 • trudności w nauce
 • problemy z nawiązywaniu relacji
 • samoocena
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • agresja
 • depresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby itp.
 • zespół stresu pourazowego
Socjoterapia dla dzieci/młodzieży (6–8 os.)100 zł za os./110 min
Socjoterapia zawiera cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe. Istotnym aspektem jest możliwość odreagowania napięć emocjonalnych oraz nauka nowych, właściwych umiejętności. Odbywa się to między innymi poprzez doświadczanie emocji i sytuacji odmiennych do dotychczasowych – zwłaszcza tych trudnych. Co bardzo ważne, przebieg zajęć socjoterapeutycznych obejmuje gry, zabawy i ćwiczenia, dopasowane do celu spotkania. Forma zajęć jest bardzo zróżnicowana – wykorzystuje się techniki plastyczne, psychodramę, pantomimę, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, elementy muzyczne oraz dzielenie się doświadczeniami. Dzięki temu socjoterapia jest bardzo dobrym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Coaching indywidualny 150 zł/60 min
Coaching online 200 zł/60 min
Coaching jest dostosowany do klienta i jego najważniejszych celów, interesów, wyzwań i potrzeb. Proces rozpoczyna się od wyjaśnienia tego, jakie są potrzeby, oczekiwania i cele. W zależności od nich, coaching Indywidualny może skupić się na każdym obszarze życia osobistego.
Coaching indywidualny:
 • dostarcza motywacji, odpowiedzialności i struktury wsparcia, aby pomóc osiągnąć wyznaczone przez siebie cele
 • obejmuje monitorowanie postępów poprzez regularne sesje, na których omawia się przeszkody i wyzwania
 • pomaga w rozwinąć nowe umiejętności, zobaczyć rzeczywistość z nowej perspektywy i zdobyć potrzebną wiedzę

Zespół

mgr Katarzyna Cieplak-Litwin: pedagog, psychoterapeuta
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Nauki o Rodzinie o specjalności Poradnictwo Rodzinne i Mediacje Rodzinne oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyła czteroletni, całościowy kursu Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pozwalający na całościowe diagnozowanie problemu zarówno jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowujący do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Ukończyła wiele innych szkoleń z zakresu wsparcia rodziny i osób indywidualnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną w kryzysie i z osobami przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych jak i terapii małżeńskiej. Przez 10 lat pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, sprawcami przemocy, dorosłymi wychowankami Domów Dziecka oraz rodzinami zastępczymi. Prowadzi szkolenia pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników policji oraz pracowników ochrony zdrowia. Prowadzi wykłady dla kobiet dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przez przemocą. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.
mgr Jan Gosztyła: psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
Absolwent psychologii i podyplomowego studium terapii uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zwłaszcza w zakresie uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN w Rzeszowie, Poradni Leczenia Uzależnień przy Centrum Medycznym w Łańcucie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją.
mgr Marta Rejman: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności psychologia kliniczna. Posiada dyplom ukończenia całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od kilkunastu lat związana z Klinicznym Oddziałem Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Łańcucie oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Aktualnie, w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod regularną superwizją.
mgr Jowita Wajgiel: psychoterapeuta
Psychoterapeuta, w trakcie czteroletniego całościowego kursu „Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, który posiada rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła „Studium Terapii Rodzin” prowadzone przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Ponadto ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, aktualnie w trakcie certyfikacji w ramach „Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy rodzinom z trudnościami, problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy domowej zdobyte w ramach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tym w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzeszowie. Jest przedstawicielem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym bierze czynny udział. W ramach pracy, zajmuje się min. diagnozą sytuacji osób i rodzin, w których występuje podejrzenie zjawiska przemocy. Ukończyła cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” prowadzone przez Stowarzyszenie Siemacha. Brała udział w wielu konferencjach m.in. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Wsparcie relacji rodzin – dziecko w oparciu o koncepcje mentalizacji”, „Dziecko ofiarą przemocy psychicznej”, „Ratujmy więzi rodzinne”. Brała udział w wielu szkoleniach m.in. „Psychorysunek w pracy terapeutycznej”, „Adolescencja – co jest normą a co patologią”, „Pomoc psychologiczna w ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka”. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematowi psychoterapii rodzin, par i pacjentów indywidualnych. Prowadzi szkolenia z problematyki przemocy w rodzinie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Jakub Litwin: psycholog, psychoterapeuta, socjolog
Magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Wcześniej sprawował funkcję Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, zdobywał również doświadczenie jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku MOPS w Rzeszowie, psychoterapeuta w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie, kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończył czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończył także dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM), cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” (Stowarzyszenie SIEMACHA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.
mgr Marika Malisiewicz: psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji
Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia wspierania jakości życia. W trakcie studiów realizowała moduł Psychologia Społeczna i Kulturowa. Jest certyfikowanym asystentem terapeuty w problemach seksualnych. Certyfikowany trener VCC. Obecnie uczestniczy w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Fundacji Fuga Mundi w Lublinie oraz na Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie. Zajmowała się także przygotowywaniem oraz prowadzeniem grupowych Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Titum. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla dorosłych oraz konsultacje psychologiczne.
mgr Małgorzata Kula: psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowy kurs pedagogiczny. Jest dyplomowaną psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Krakowskiem Centrum Psychodynamiczym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, obecnie w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu, pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Źródło w Lublinie. Pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Aktualnie w trakcie kursu specjalizacyjnego Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym prowadząc terapię osób dorosłych i młodzieży pod stałą superwizją.
dr Iryna Yurchenko - psycholog, terapeuta, arteterapeuta
Absolwentka psychologii Przykarpackiego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka na wydziale filozoficznym. Uzyskała tytuł doktor nauk psychologicznych, w specjalności Psychologia pedagogiczna i psychologia wieku. Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną skoncentrowaną wokół zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Autorka książek w temacie wsparcia psychologicznego i kompetencji psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców. Pracuje w nurcie pozytywnej psychologii prof. Nossrata Peseschkina. Pracowała jako psycholog w ośrodku wychowawczym, gdzie prowadziła badania dotyczące młodych rodzin. Publikowała artykuły na międzynarodowych koferencjach naukowych na temat: Kształtowanie kompetencjj psychologicznych rodziców, wpływ wychowania na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pracowała jako psycholog w Ośrodku Opieki Społecznej dla Rodzin Dzieci i Młodzieży – prowadzenie terapii psychologicznej, diagnoza dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wykładowca psychologii w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym imienia Wasyla Stefanyka. W Polsce pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr1 w Rzeszowie. W Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SELF s.c. prowadzi terapię psychologiczna dla dzieci i dorosłych, a także autoterapię dla dzieci i dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawne intelektualnie, zespoł Aspergera, autyzm dziecięcy (wczesnodziecięcy)) z Ukrainy.

Zaufali nam:

 • Business Navigator logo
 • B4 Stworzarzyszenie logo
 • BC Gruba Doradcza logo
 • Cras logo
 • Gmina Kolbuszowa logo
 • Gmina leżajsk logo
 • Gmina Lubaczow logo
 • Gmina sokołów
 • Gmina Tyczyn logo
 • Gmina Ulanów
 • Gops Galeszyce logo
 • Gops Pacanów logo
 • Gops Rybczewice logo
 • Inspekcja sanitarna logo
 • Jagielończyk logo
 • Kuratorium Rzeszów logo
 • Opr Tarnobrzeg logo
 • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
 • Prcreation logo
 • Starostwo Łańcut logo
 • Szkoła Łańcut logo
 • Szkoła Jedlicz logo
 • Tarnobrzeg herb
 • Urząd miasta Łańcut herb
 • WSB logo
 • Mateja Bela Uniwersytet
Skip to content