CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

 

Każdy człowiek zmaga się z przeróżnymi trudnościami. Niektóre udaje się z sukcesem pokonać, a inne zdają się być ponad siły. Pozwól sobie pomóc jeśli przeżywasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić.
Psychoterapia wyraźnie różni się od farmakologicznych i innych biologicznych sposobów leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako "psychologiczne". Należą do nich przede wszystkim rozmowa i refleksja z analizą sytuacji życiowej oraz znaczenia emocji i stosowanych sposobów radzenia sobie z problemami. Specjaliści Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF prowadzą psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym gestalt oraz systemowym.

Oferta

Terapia indywidualna dorosłych 120 zł/50 min
Terapia online 150 zł/50 min
Zakres usług psychoterapii osób dorosłych:
 • trudności w relacjach
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół stresu pourazowego
 • depresja
 • zaburzenia somatyczne
 • schizofrenia i zaburzenia urojeniowe (paranoiczne)
 • nadużywanie i uzależnienie od alkoholu
 • nadużywanie leków
 • współuzależnienie
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • zaburzenia osobowości
 • agresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby, pracą, wypadkiem, rozwodem itp.
Terapia indywidualna dzieci i młodzieży120 zł/50 min

Pomoc psychologa dziecięcego dotyczy dzieci w każdym wieku. W ten proces często włączeni są rodzice lub opiekunowie. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie psychoterapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności ustalany jest plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz problemu proponowana jest psychoterapia indywidualna wsparta konsultacjami rodzinnymi, terapia rodzin, psychoedukacja dla rodziców lub grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zakres usług wsparcia terapeutycznego dzieci i młodzieży:
 • zaburzenia zachowania, emocjonalne, lękowe
 • trudności w nauce
 • dysharmonia rozwoju
 • problemy z nawiązywaniu relacji
 • samoocena
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • dysleksja, dysortografia, dysgrafia
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • agresja
 • depresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby itp.
 • zespół stresu pourazowego
Diagnoza dorosłych 150 zł
Diagnoza psychologiczna osoby dorosłej obejmuje:
 • badanie funkcji poznawczych (inteligencji)
 • trudności emocjonalne i społeczne
 • zaburzenia zachowania
 • zainteresowania i predyspozycje zawodowe
Diagnoza dzieci/młodzieży 150 zł
Diagnoza psychologiczna jest prowadzona w oparciu o rozmowę z rodziną i dzieckiem oraz narzędzia testowe i kwestionariuszowe. Niekiedy potrzebne jest wykonanie badań przez lekarzy różnych specjalności. Po postawieniu diagnozy zapada decyzja o metodach leczenia. Zdarza się, że jest to psychoterapia wspomagana leczeniem farmakologicznym.
Diagnoza obejmuje:
 • funkcjonowanie poznawcze (skala inteligencji)
 • sfera emocjonalna
 • badanie w kierunku organicznych uszkodzeń mózgu
 • lateralizacja
Badanie przeprowadzane jest w trakcie kilku spotkań z psychologiem.
Terapia par i małżeństw 180 zł/60 min
- prowadzona przez dwóch psychoterapeutów 220 zł/60 min
Psychoterapia par koncentruje się na kryzysie w związku, który może być spowodowany różnymi czynnikami. Przy pomocy psychoterapeuty partnerzy spotykają się neutralnym gruncie, gdzie każda ze stron ma szansę wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć drugiej osoby. Na ogół pierwsza konsultacja ma charakter diagnostyczny i wyjaśniający. Wówczas ustala się cele i charakter terapii.
Kluczowe cele terapii par:
 • pomoc w osiągnięciu zrozumienia
 • rozwiązanie problemów
 • zaspokojenie potrzeb własnych i partnera
 • możliwość indywidualnego rozwoju każdego z partnerów
Terapia rodzinna/systemowa180 zł/60 min
W terapii rodzinnej, jak sama nazwa wskazuje, udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego.
Celem psychoterapii rodzinnej może być poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami czy komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem. Psychoterapia rodzin obejmuje takie trudności jak:
 • konflikty w rodzinie
 • kłopoty wychowawcze
 • strata, np. śmierć lub kalectwo jednego z członków rodziny
 • sytuacje kryzysowe, np. rozwód lub separacja
 • choroba somatyczna lub psychiczna
 • zaburzenia któregoś z członków rodziny
 • trudności z dziećmi, m.in. zaburzenia jedzenia, problemy w szkole, moczenie nocne, zaburzenia emocjonalne i zachowania
Terapia grupowa (6-8 os.) 90 zł za os./90 min
Psychoterapia grupowa to okazja do uzyskania wsparcia i zrozumienia od osób, które przeżywają podobne trudności oraz do wzięcia odpowiedzialności za siebie. Taka forma psychoterapii niesie ze sobą wiele możliwości dla jej uczestników, zarówno dla poszczególnej osoby, jak i grupy jako całości.
Członkowie grupy terapeutycznej przychodzą z konkretnymi, własnymi problemami. Każdy ma swoje specyficzne doświadczenia, własną historię oraz środowisko, w którym funkcjonuje i sytuację życiową. Warunki otwartej i swobodnej komunikacji na grupie terapeutycznej pomagają dokonać zmiany w wybranych obszarach.
Psychoterapia grupowa jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną specjalistę (psychoterapeuta, psycholog), który znajduje się pod stałą superwizją.
Terapia grupowa dzieci/60 zł za os./90 min
młodzieży/studentów (6-8 os.)
Psychoterapia grupowa dla dzieci, młodzieży czy studentów to możliwość spotkania z osobami, które przeżywają podobne trudności. Taka forma psychoterapii pomaga uzyskać poczucie zrozumienia i wsparcia oraz budowanie motywacji do pracy. Daje także możliwość budowania relacji nie tylko z terapeutą, ale też z innymi ludźmi. Wpływa to korzystnie na proces zmiany.
Psychoterapia grupowa jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną specjalistę (psychoterapeuta, psycholog), który znajduje się pod stałą superwizją.
Zakres usług wsparcia w ramach terapii grupowej:
 • zaburzenia zachowania, emocjonalne, lękowe
 • trudności w nauce
 • problemy z nawiązywaniu relacji
 • samoocena
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • agresja
 • depresja
 • sytuacje kryzysowe związane np. z utratą bliskiej osoby itp.
 • zespół stresu pourazowego
Socjoterapia dla dzieci/młodzieży (6–8 os.)50 zł za os./110 min
Socjoterapia zawiera cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe. Istotnym aspektem jest możliwość odreagowania napięć emocjonalnych oraz nauka nowych, właściwych umiejętności. Odbywa się to między innymi poprzez doświadczanie emocji i sytuacji odmiennych do dotychczasowych – zwłaszcza tych trudnych. Co bardzo ważne, przebieg zajęć socjoterapeutycznych obejmuje gry, zabawy i ćwiczenia, dopasowane do celu spotkania. Forma zajęć jest bardzo zróżnicowana – wykorzystuje się techniki plastyczne, psychodramę, pantomimę, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, elementy muzyczne oraz dzielenie się doświadczeniami. Dzięki temu socjoterapia jest bardzo dobrym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Coaching indywidualny 150 zł/60 min
Coaching online 200 zł/60 min
Coaching jest dostosowany do klienta i jego najważniejszych celów, interesów, wyzwań i potrzeb. Proces rozpoczyna się od wyjaśnienia tego, jakie są potrzeby, oczekiwania i cele. W zależności od nich, coaching Indywidualny może skupić się na każdym obszarze życia osobistego.
Coaching indywidualny:
 • dostarcza motywacji, odpowiedzialności i struktury wsparcia, aby pomóc osiągnąć wyznaczone przez siebie cele
 • obejmuje monitorowanie postępów poprzez regularne sesje, na których omawia się przeszkody i wyzwania
 • pomaga w rozwinąć nowe umiejętności, zobaczyć rzeczywistość z nowej perspektywy i zdobyć potrzebną wiedzę

Referencje


Zaufali nam:

 • Business Navigator logo
 • B4 Stworzarzyszenie logo
 • BC Gruba Doradcza logo
 • Cras logo
 • Gmina Kolbuszowa logo
 • Gmina leżajsk logo
 • Gmina Lubaczow logo
 • Gmina sokołów
 • Gmina Tyczyn logo
 • Gmina Ulanów
 • Gops Galeszyce logo
 • Gops Pacanów logo
 • Gops Rybczewice logo
 • Inspekcja sanitarna logo
 • Jagielończyk logo
 • Kuratorium Rzeszów logo
 • Opr Tarnobrzeg logo
 • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
 • Prcreation logo
 • Starostwo Łańcut logo
 • Szkoła Łańcut logo
 • Szkoła Jedlicz logo
 • Tarnobrzeg herb
 • Urząd miasta Łańcut herb
 • WSB logo
 • Mateja Bela Uniwersytet
Skip to content